• Svenska
  • English

Månadens pryl – flodhästsamling i badet

Månadens pryl – flodhästsamling i badet

Man kan faktiskt samla på nästan vad som helst och i badet finns delar av Lasse Didings särbo Elisabeths flodhästsamling. Hon började samla flodhästar för snart fyrtio år sedan, något hennes psykolog gett djupsinniga förklaringar till.