• Svenska
  • English

Månadens pryl – kakelugnen i Strindbergssalen

Månadens pryl – kakelugnen i Strindbergssalen

Denna dropstensugn har ursprungligen stått i ett stall i södra Halland och här fått sin slutliga placering i hotellets Strindbergssal.