• Svenska
  • English

Månadens pryl – Leninbysten i Ottosalen

Månadens pryl – Leninbysten i Ottosalen

Den imponerande numera rödmålade Leninbysten kommer ursprungligen från Bernt Renholms samling som ställdes ut på anrika Galleri Doktor Glas 1992 efter Sovjetväldets kollaps. Samlingen bestod av mer än 100 pjäser och utgör grundstommen i Leninbadets utsmyckning.