• Svenska
  • English

Månadens pryl – varuautomaten i entrén

Månadens pryl – varuautomaten i entrén

Dessa gamla varuautomater gjordes först i trä och var inte helt omöjliga att manipulera för den fingerfärdigt händige. Denna robusta pjäs stod ursprungligen utanför Nisses Frukt och Konfektyr på Västra Vallgatan i Varberg, där den blivande hotelldirektören för 2 kr kunde inhandla cocacola nattetid på 60-talet.