Hugo Gerlachsalen

Vår största konferenssal ligger i Ehrenpohlska huset i anslutning till vår restaurang Gästis Kafé & Matsalar. Här ryms upp till 80 personer och salens storlek och form möjliggör de flesta typer av sittningar för såväl större som mindre sällskap. 

Hugo Gerlach var en framstående industriman och personlighet i det tidiga nittonhundratalets Varberg. Hans privatpalats ”Gerlachska huset” låg mitt i centrala Varberg och revs 1977 trots massiva protester från varbergarna. Gerlachs gamla matsalsfönster finns att beskåda innanför entrén till Gästis Kafé & Matsalar.


U-sittning med bord: 30 p
Skolsittning med bord: 55 p
Gästabudssittning med bord: 56 p
Biosittning utan bord: 80 p
Sittning kring öar: 50 p

Salen är tillgänglighetsanpassad

kvm: 80