Vi är Svanenmärkta, Hotell Gästis, Varberg

Vi är Svanenmärkta

Hotell Gästis är ett Svanenföretag. Det betyder att vi har klarat de hårda krav som den nordiska miljömärkningen Svanen har satt upp för att hotellets belastning på miljön ska vara så låg som möjligt.

Detta är de viktigaste punkterna i vår miljöpolicy:

  • Hotell Gästis strävar efter att miljöarbete och miljötänkande ska ingå som en naturlig del i vårt dagliga arbete.
  • Vi strävar efter att följa de krav och villkor som ställs på verksamheten för att de negativa konsekvenserna på miljön skall bli så små som möjligt.
  • Alla våra anställda ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande samt ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.
  • Vi har för avsikt att på bred front förbättra vårt miljöarbete både vad gäller energi, vatten, avfall och inköp.

Exempel på vad vi gör för att förbättra miljön:

  • Uppvärmningen av hotellet består till 70% av fjärrvärme som produceras av resurser som annars skulle gå förlorade.
  • Vi källsorterar i minst 4 fraktioner.
  • Vi minimerar antalet engångsförpackningar.
  • Vi använder miljömärkt tvål och schampo i dispensrar så långt det är möjligt.
  • Hotellets personal informeras/utbildas kontinuerligt om hotellets arbete med miljön.

logo_new