Leninbadet – en dröm i blått

Under Hotell Gästis finns de gamla källarvalven från 1700-talet kvar. Idag är de förvandlade till en kopia av Lenins favoritbad i S:t Petersburg.

Precis som alla andra utrymmen på Hotell Gästis, så har badet fått anpassa sig till huset. Därför är Leninbadet inrymt i flera rum, och den ombonade och varma känslan från övriga hotellet finns även här.
I allt annat är Leninbadet en helt egen värld: ett underjordiskt palats med 75 000 koboltblå kakelplattor. Värmen, de levande ljusen, tavlorna och alla konstföremålen ger en magisk stämning.

Vackert och blandat
Det är själva den centrala badavdelningen med bassäng, kallbad, ångbastu och fotbad som är en kopia Vladimir Lenins favoritbad.
Runt omkring ligger relaxrum med förfriskningar, behandlingsrum och allt annat som man idag förväntar sig på ett spa.
För den som tycker om gamla vackra saker och kuriosa är Leninbadet ett eldorado. Här blandas 200 år gamla speglar och jugendkronor med skulpturer, konstföremål, Leninbyster och samlingar. I trappan ner till badet prålar den magnifika lampan från filmen Gorkijparken.

Längst till vänster
Det ”riktiga” Leninbadet var ett bad som från början byggdes i källaren till ett privatpalats i S:t Petersburg i början av 1800-talet. 
Staden döptes 1914 om till Petrograd och hit flyttade den provisoriska revolutionära regering som kom till makten genom Oktoberrevolutionen 1917. Under tiden fram till mars 1918, då regeringen flyttade till Moskva och Kreml, var Lenin en ofta sedd gäst i detta bad. 
Hans plats var alltid densamma, nämligen längst in till vänster i det som hos oss är en bubbelbassäng, men som där var ett ryskt hetbad.
 På 1950-talet renoverades badet och fick då officiellt namnet Leninbadet.

Valfri placering
Leninbadet levde kvar fram till början av 2000-talet och besöktes främst av partifolk och förtjänta arbetare och tjänstemän som då använde huset som rekreationscenter. 
Idag är badet stängt och huset används till den kommunala förvaltningen i S:t Petersburg. 
Under en resa till Leningrad 1983 kunde Gästis hotelldirektör fortfarande besöka Leninbadet – men han fick inte lov att sitta på Lenins plats! I Leninbadet på Hotell Gästis får man dock sitta precis var man vill.